Periferične pumpe

Opis o karakteristikama i namenama pumpi po modelima.

PK pumpe su za upotrebu sa čistom vodom koja ne sadrži abrazivne čestice i sa tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa sačinjena. Zbog njihove pouzdanosti i činjenice da su lake za upotrebu i ekonomične, idealne su za upotrebu u domaćinstvu a naročito za vodosnabdevanje u kombinaciji sa hidroforskim posudama male zapremine i za navodnjavanje manjih bašta i cvećnjaka.

PKS pumpe su za upotrebu sa čistom vodom koja ne sadrži abrazivne čestice i sa tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa sačinjena. Zbog njihove pouzdanosti i činjenice da su lake za upotrebu i ekonomične, idealne su za upotrebu u domaćinstvu a naročito za vodosnabdevanje u kombinaciji sa hidroforskim posudama male zapremine i za navodnjavanje manjih bašta i cvećnjaka, za crpljenje vode iz rezervoara i svih drugih situacija gde može biti prisutan vazduh ili gas u vodi koja se transportuje. Pumpa dolazi komplet sa klapnom na usisu.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
PQ pumpe su za korišćenje sa čistom vodom koja ne sadrži abrazivne čestice i za tečnosti koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa proizvedena. Hidraulične karakteristike ovih pumpi zajedno sa njihovom kompaktnom izradom čini ih pogodnim za korišćenje u domaćinstvima kao i u industrijskim primenama.

PV pumpe  su pogodne za upotrebu sa čistom vodom koja ne sadrži abrazivne čestice i tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa napravljena. Osobine ovih naročito kompaktnih mesinganih pumpi obezbeđuju otpornost protiv oksidacije i zato su preporučene za primenu u industriji i u klimatizaciji.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 90 l/min (5,4 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 100 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

 – Protok do 50 l/min (3,0 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 70 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

 Protok do 90 l/min (5,4 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 100 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

 – Protok do 90 l/min (5,4 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 100 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

˘Performanse

 – Protok do 45 l/min (2,7 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 105 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

 – Protok do 50 l/min (3 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 180 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]