Pedrollo potapajuće pumpe za lako prljavu vodu

Pedrollo potapajuce pumpe za lako prljavu vodu

Pedrollo potapajuce pumpe za lako prljavu vodu se dele u više različitih familija uređaja.

TOP MULTI modeli primenu nalaze pored čišćenja, pražnjenja rezervoara i u manjim zalivnim sistemima kao i u manjim domaćinstvima gde je dubina bunara manja od 10m. TOP-MULTI pumpa je pogodna za upotrebu sa prljavom vodom koja nije hemijski agresivna prema materijalima od kojih se pumpa izrađuje. Kao rezultat rešenja je potpuno hlađenje motora i osovina sa dvostrukim zaptivačem, ove pumpe su jednostavne za upotrebu i pouzdane.

D nalaze primenu u uslovima biste vode, najviše za pražnjenje bazena, podruma i nekih drugih prostorija u kojima se može naći.

Opis kategorija

TOP  je pogodna za upotrebu za čistu i lako prljavu vodu koja ne sadrži abrazivne čestice. Kao rezultat rešenja koja su usvojena u proizvodnji pumpe, kao što je potpuno hlađenje motora vodom koja se pumpa. Pogodni su za primenu kao što su odvodnjavanje malih poplavljenih područja (prostorije, podrume, garaže) u fontanama za dugotrajan rad, u industriji.
Serija TOP-GM je IZUZETNO pogodna za ispumpavanje vode do nivoa od 10 milimetra iznad poplavljene površine.

RX modeli nalaze istu primenu kao i TOP modeli stim što od kvalitetnijeg materijala proizvedene i mogućnost izbacivanja nešto većih čestica.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 120l/min (7,2m³/h)
• Visina vodenog stuba do 42m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 360l/min (21,6m³/h)
• Visina vodenog stuba do 15 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 300l/min (18 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 20 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 120l/min (7,2m³/h)
• Visina vodenog stuba do 42m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 160l/min (9,6m³/h)
• Visina vodenog stuba do 9 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 300l/min (18,0m³/h)
• Visina vodenog stuba do 26 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 120l/min (7,2m³/h)
• Visina vodenog stuba do 42m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 70 l/min (4,2 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 27 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 400l/min (24,0m³/h)
• Visina vodeog stuba do 11 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 120l/min (7,2m³/h)
• Visina vodenog stuba do 42m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 300l/min (18 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 20 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 400l/min (24,0m³/h)
• Visina vodeog stuba do 12,5 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 360l/min (21,6m³/h)
• Visina vodenog stuba do 15 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 300l/min (18 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 20 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:

• Protok do 300l/min (39,0m³/h)
•Visina vodenog stuba do 26 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]