PRINCIP FUNKCIONISANJA I RADA FIKSNE INSTALACIJE

Tipovi stanica

U zavisnosti od potreba i uslova rada

SAR 40

SAR 40 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 40l. Namenjena je za manje i jednostavnije sisteme, gde nije velika površina niti velika količina vode koja se može naći u posudi.

SAR 100

SAR100 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 100l. Namenjena je za manje i jednostavnije sisteme, gde nije velika površina niti velika količina vode koja se može naći u posudi.

SAR 250

SAR250 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 250l. Namenjena je za veće sisteme, gde je velika površina i velika količina vode koja se može naći u posudi.

SAR 550

SAR550 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 550l. Namenjena je za velike sisteme, gde je velika površina i velika količina vode koja se može naći u posudi i gde je potrebno brzo vodu isprazniti iz suda.

Crpne stanice

Crpne stanice sklapane u zavisnosti od potreba, i uslova rada. Kompletno prilagođavanje sistema uslovima na terenu i zahtevima. Fiksna montaža omogućava laku i praktičnu primenu. Više različitih tipova pumpi i sa sekačima.

VXC / BC / MC

VXC / BC / MC sistemi za crpljenje otpadnih i atmosferskih voda koji su predviđeni za fiksnu montažu bez potrebnih rezervoara. Fiksna montaža omogućava laku i praktičnu primenu. Više različitih tipova pumpi i sa sekačima.

Tipovi pumpi

TOP

- Protok do 360l/min (21,6m³/h) - Visina vodenog stuba do 15 m

VX 40-65

VX 40-65

- Protok do 850l/min (51,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 26 m

D

Pedrollo D

- Protok do 300l/min (18,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 26 m

BC 35

- Protok do 1900l/min (114,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 31m

VX

- Protok do 650l/min (39,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 15m

MC 4

- Protok do 2600l/min (156,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 16m

TRITUS

- Protok do 280l/min (16,8m³/h) - Visina vodenog stuba do 31m

VXC 4

Pedrollo VXC4

- Protok do 2200l/min (132,0m³/h) - Visina vodenog stuba do 12.2m

Ukratko o sistemima

Crpne stanice otpadnih voda -  imaju fleksibilniji, prijateljski servis i efikasan sistem za stambene,industrijske i komercijalne aplikacije. Ovaj kanalizacioni sistem niskog pritiska dostupan je u raznim veličinama bazena i ispumpava otpadne vode do područja za sakupljanje ili tretman, što ga čini dokazanom alternativom za gravitacione kanalizacione sisteme i septičke jame. Sa izolovanom podrškom za pumpu koja može da primi teže pumpe za proširene primene. Obezbeđuje dodatnu fleksibilnost instalacije. Moguće upravljane ručno ili automatsko.

Nudimo kompletno rešenje sistema, kompletno upravljačke sisteme. Radimo po sistemu ključ u ruke.