POTAPAJUĆE PUMPE ZA ČISTU VODU
U ponudi se nalazi 5 različitih familija potapajućih pumpi za čistu vodu.
Familije proizvoda su: NK, UP, 4BLOCK, 4SR i 6SR.
Svaka od navedenih familija pumpi ima pod familije sa više različitih modela.
U ponudi su 4″, 5″ i 6″ pumpe. Potisni priključak na pumpama 1 1/4″, 2″, 3″.

Filter