SAR prepumpne stanice za otpadnu vodu

SAR prepumpne stanice za otpadnu vodu su podeljene u 4 kategorije (SAR40-SAR100-SAR250-SAR550)

SAR40 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 40l. Namenjena je za manje i jednostavnije sisteme, gde nije velika površina niti velika količina vode koja se može naći u posudi. U SAR40 se nalaze više mogućnosti različitih potapajućih pumpi za vodu.

SAR100 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 100l. Namenjena je za manje i jednostavnije sisteme, gde nije velika površina niti velika količina vode koja se može naći u posudi. U SAR100 se nalaze više mogućnosti različitih potapajućih pumpi za vodu.

Opis modela

SAR250 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 250l. Namenjena je za veće sisteme, gde je velika površina i velika količina vode koja se može naći u posudi. U SAR250 se nalaze više mogućnosti različitih potapajućih pumpi za vodu.

SAR550 predstavlja prempumpnu stanicu- posuda je zapremine 550l. Namenjena je za velike sisteme, gde je velika površina i velika količina vode koja se može naći u posudi i gde je potrebno brzo vodu isprazniti iz suda.  U SAR550 dolaze 2 ugrađene pumpe koje su zadužene za transport vode.

Filter