Pedrollo JSW3

O kategoriji JSW 3

Pedrollo samousisna pumpa JSW 3 pogodna za upotrebu za čistu vodu koja ne sadrži abrozivne čestice i tečnost koja nije hemijski agresivna prema materijalu od kojeg je pumpa napravljena. Samousisna puma JSW 3 dizajnirana je da pumpaju vodu čak i ako je prisutan vazduh.Zbog lakog rukovanja preporučuju se za korišćenje u domaćinstvima, kao i u kombinaciji sa srednjim ili malim setovima pritiska, kao i za navodnjavanje.
Modeli JSW koji u oznaci sadrze X oznacavaju modele sa radnim kolom od tehnopolimera.

Performanse:
-Protok do 160 l/min (9.6 m3/h).
-Visinska razlika do 97 m.
-Usisno-potisni priključak 5/4″-1″.
Dubina usisavanja do 9 m

POGLEDAJTE PERFORMANSE PUMPI          POGLEDAJTE MODELE PUMPI             POGLEDAJTE CENOVNIK PUMPI

Prikaz rezultata