Pedrollo JSW2

O kategoriji JSW 2

Pedrollo samousisna pumpa JSW 2 pogodna za upotrebu za čistu vodu koja ne sadrži abrozivne čestice i tečnost koja nije hemijski agresivna prema materijalu od kojeg je pumpa napravljena. Samousisna puma JSW dizajnirana je da pumpaju vodu čak i ako je prisutan vazduh.Zbog lakog rukovanja preporučuju se za korišćenje u domaćinstvima, kao i u kombinaciji sa srednjim ili malim setovima pritiska, kao i za navodnjavanje.
Modeli JSW koji u oznaci sadrze X oznacavaju modele sa radnim kolom od tehnopolimera.

Performanse:
-Protok do 70 l/min (4.2 m3/h).
-Visinska razlika do 55 m.
-Potisni priključak 1″-1″.
Dubina usisavanja do 9 m

POGLEDAJTE PERFORMANSE PUMPI          POGLEDAJTE MODELE PUMPI             POGLEDAJTE CENOVNIK PUMPI

Prikaz rezultata