Opremanje bunara

Opremanje bunara

Opremanje bunara i instalacija po principu ključ u ruke. Nudimo kopletno rešenje, od izlaska na lokaciju, određivanja i definisanja potrebnih elemenata i načina na koji sprovesti u delo. Transport, monaža, puštanje u rad kompletnih jedinica, sa svim neophodnim elementima.

Spuštanje potapajućih pumpi prečnika 4″, 6″, 8″ i 10″. Kompletno priključenje na vodovodnu mrežu, izrada elektro ormara i puštanje u rad istih. Upravljački ormar sa i bez frekvetne regulacije u zavisnosti od uslova. Implementiramo ABB frekvetne regualtore u upraljačke jedinice.

Garancija 2 godine, Tehnička podrška.

Opremanje bunara

Opremanje buanra

Principi montaže
Prikazani principi montaže predstavljaju samo neke od modela montaža potapajućih pumpi za vodu

Zastupamo sledeće brendove

Opremanje bunara

Vršimo demontažu starih pumpi, montažu novi pumpi.
Montiranje pumpi izvodimo u dve varijante, preko pocinkovanih cevi i preko okiten creva.

Pored montiranja pumpi, izvodimo radove na kompletnim prepravkama cevovoda , i svim radovima neophodnim za funkcionisanje sistema.