Pedrollo hidrostanice – hidrocili – buster postrojenja

Pedrollo protivpožarne hidrostanice-buster postrojenja su postrojenja za povišenje pritiska u vodovodskoj mreži koja se primenjuju u cilju zažtite od požara:Koriste se u hidrantskoj mreži i sprinkler mreži .

Postrojenje za povišenje pritiska se stastoji od jedne,dve ili više pumpi u direktnom pokretu, zvezda/trougao ili regulisane preko frekventnog regulatora.U zavisnosti od potrebe korisnika i uslova rada u mreži, pumpe se pale jedna po jedna,naizmenično u zavisnosti od potrebnih uslova u mreži.

U ponudi imamo sledeće Pedrollo protivpožarne hidrostanice – buster postrojenja:PEDROLLO S.p.a (Italija)

-SERIJU CB2-2CP 32 (PEDROLLO)

-SERIJU CB2-2CP 40 (PEDROLLO)

-Sklapane prema traženim uslovima
(Sa tri ili više pumpi, jenda ili svaka frekventno regulisana)

Pedrollo Hidrostanica za sanitarnu vodu su postrojenja za povišenje pritiska u vodovodskoj mreži koja se primenjuju za transport sanitarne pijaće vode:

Postrojenje za povišenje pritiska se stastoji od jedne,dve ili više pumpi u direktnom pokretu, zvezda/trougao ili regulisane preko frekventnog regulatora.U zavisnosti od potrebe korisnika i uslova rada u mreži, pumpe se pale jedna po jedna,naizmenično u zavisnosti od potrebnih uslova u mreži.U ponudi imamo sledeće 

Pedrollo protivpožarne hidrostanice – buster postrojenja:PEDROLLO S.p.a (Italija).

-SERIJU CB2 3-5 CB (PEDROLLO)

-SERIJU CB2 2CP 25 (PEDROLLO)

-SERIJU CB2 MK (PEDROLLO)

-Sklapane prema traženim uslovima
(Sa tri ili više pumpi, jenda ili svaka frekventno regulisana)