Centrifugalne pumpe

Opis o karakteristikama i namenama pumpi po modelima.

CP pumpe: Pogodne su za upotrebu sa čistom vodom i sa tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa sačinjena. Zbog svoje pouzdanosti i širokih mogućnosti koriste se u domaćinstvima i za transport vode u kombinaciji sa manjim i srednjim hidroforskim posudama kao i za navodnjavanje.

CP ST pumpePogodne su za upotrebu sa čistom vodom i sa tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je pumpa sačinjena. Zbog svog dizajna preporučuje se korišćenje u domovima,poljoprivredi i industiji. Svi delovi koji su u kontaktu sa tečnosti su otporni na oksidaciju i sačinjeni su od nerđajućeg čelika AISI 304 i AISI 316, što garantuje potpunu higijenu i otpornost.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
HF pumpe: Pogodna za upotrebu u svakodnevnim i poljoprivrednim poslovima. Idealna za efikasnu upotrebu za navodnjavanje i prilikom poplava, kao i crpljenje vode iz reka, jezera i bunara ili za bilo koju primenu gde je protok veliki, srednji ili nizak.

NGA pumpe: Odgovaraju za upotrebu sa tečnostima koji nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je izrađena pumpa. Princip rada ove pumpe omogućava pumpanje visokog nivoa nečistoća koja se nalaze u tečnosti, a da pritom ne dolazi da zagušenja. NGA serija posebno se koristi u industriji i za crpljenje iz reka, kanala, rezervoara.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo CP 0,25-2,2kW

• Protok do 160 l/min (9,6 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 56 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo HF MEDIUM FLOW

• Protok do 600 l/min (36,0 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 39 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo CP 1,1-11kW

• Protok do 900 l/min (54 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 79 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo HF HIGH FLOW

• Protok do 2200 l/min (132,0 m³/h)
• Visina voenog stuba do 24 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo CP ST

• Protok do 270 l/min (16,2 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 43 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo NGA

• Protok do 350 l/min (21,0 m³/h)
•Visina vodeno stuba do 20 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo AL RED 135

• Protok do 160 l/min (9,6 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 23 m
m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse:
Pedrollo NGA PRO

• Protok do 350 l/min (21,0 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 20 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]