Normirane centrifugalne pumpe

Opis o karakteristikama i namenama pumpi po modelima.

F pumpe jednostepena centrifugalna pumpa , normirana , ima najcescu primenu u industriji. 

F INOX pumpe jednostepena centrifugalna pumpa , normirana , ima najcescu primenu u industriji. Za posebne radne uslove..

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

FG pumpe Jednostepena centrifugalna pumpa , normirana , ima najcescu primenu u industriji i poljoprivredi. Isporucuje se bez motora i spojnice

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 6000 l/min (360,0m³/h)
– Visina vodenog stuba do 98 mm

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 2200 l/min (132,0m³/h)
– Visina vodenog stuba do 38 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 3000 l/min (174,0m³/h)
– Visina vodenog stuba do 24 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 6000 l/min (360,0m³/h)
– Visina vodenog stuba do 98 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]