Potapajuće pumpe

Pedrollo pumpe za vodu

▬▬▬▬▬▬POTAPJUĆE PUMPE ZA VODU 

Imate priliku da pogledate kompletnu ponudu Pedrollo potapajucih pumpi za čistu vodu. Podeljenim po kategorijama 5″ pumpe su UP I NK, 4″ pumpe su 4BLOCK, 4SR, pumpe 6″ su 6SR.

UP, NK, 4BLOCK pumpe su namenjene za radu u kućnim uslovima, manjim sistemima zalivanja ili nekih drugih potreba gde uređaji nisu izlošeni dugim vremenskim kontinuiranim radom. Monoblok pumpe sa motorima predviđenim na vodeno hlađenje.
4SR, 6SR pumpe su namenjene za rad u svim uslovima eksplatacije. Odlikuje ih mogućnost protoka velike količine vode i velika moć dostavljanja vode. Predvidjene za kontinuirani vremenski rad.


Pedrollo 3SR

▬▬▬▬SERIJA „3SR“ 3″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 90 l/min (5.4 m3/h).
Visinska razlika do 133 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak 1 „.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +35°C . Maksimalna dubina potapanja do 60m ispod nivoa vode.


Pedrollo UP

▬▬▬▬SERIJA „UP“ 5″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 120 l/min (9 m3/h).
Visinska razlika do 94 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak 1 1/4″.
Fabrički 20m kabla i ugrađen plovak.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +40°C . Maksimalna dubina potapanja do 20m ispod nivoa vode.


Pedrollo NK

▬▬▬▬SERIJA „NK“ 5″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 120 l/min (9 m3/h).
Visinska razlika do 94 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak 1 1/4″.
Fabrički 20m kabla i ugrađen plovak.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +40°C . Maksimalna dubina potapanja do 20m ispod nivoa vode.


Pedrollo 4Block

▬▬▬▬SERIJA „4BLOCK“ 4″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 150 l/min (9 m3/h).
Visinska razlika do 128 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak 1 1/4″.
Fabrički 20m kabla dolazi na pumpi.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +40°C . Maksimalna dubina potapanja do 60m ispod nivoa vode.


Pedrollo 4SR 6/13

▬▬▬▬SERIJA „4SR“ 4″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 375 l/min (21 m3/h).
Visinska razlika do 405 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak 1 1/4″ do 2″.
Fabrički 1m kabla.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +40°C . Maksimalna dubina potapanja do 100m ispod nivoa vode.


Pedrollo 6SR 44

▬▬▬▬SERIJA „6SR“ 6″ ZA ČISTU VODU 
 pogledajte kompletnu ponudu

Performanse:
Protok do 1000 l/min (60 m3/h).
Visinska razlika do 390 m.
Sadržina peska do 150g/m3.
Potisni priključak od 1 1/4″ do 2″.
Fabrički 1m kabla.

Sadrzaj peska ne vise od 150g/m³, temperaturu ambijenta do +40°C . Maksimalna dubina potapanja do 100m ispod nivoa vode.