Samousisne pumpe

Pedrollo samousisne pumpe

PKS Pogodna za upotrebu za čistu vodu koja ne sadrži abrozivne čestice i tečnost koja nije hemijski agresivna prema materijalu od kojeg je pumpa napravljena.Zbog lakog rukovanja preporučuju se za korišćenje u domaćinstvima, kao i u kombinaciji sa srednjim ili malim setovima pritiska, kao i za navodnjavanje. Idealan model za manje bašte i sisteme zalivanja, laka za upotrenu i jako izdržljiva.

JSW Pogodna za upotrebu za čistu vodu koja ne sadrži abrozivne čestice i tečnost koja nije hemijski agresivna prema materijalu od kojeg je pumpa napravljena. Samousisna puma JSW dizajnirana je da pumpaju vodu čak i ako je prisutan vazduh.Zbog lakog rukovanja preporučuju se za korišćenje u domaćinstvima, kao i u kombinaciji sa srednjim ili malim setovima pritiska, kao i za navodnjavanje.

Opis modela

JCR Samousisne JCR pumpe dizajnirane su da pumpaju vodu gde je i vazduh prisutan. Preporučuju se za kućnu upotrebu, zbog lakog i jednostavnog korišćenja. Koristi se za navodnjavanje bašti i parcela. Pumpu treba instalirati u zatvorenom okruženju ili van domašaja loših vremenskih uslova. Svoju primenu nalaze za toplotne pumpe i druge primene.

PLURIJET Kao rezultat bez-sumnog rada, pouzdanosti i niske potrošnje energije, samousisne pumpe „PLURIJET“ se preporučuju za upotrebu u domaćinstvima, kao što je distribucija vode u kombinaciji sa odrzavanjem pritiska, kao i za razne druge sisteme vodosadbevanja. Namenjene su čak i u slučajevima gde je vazduh prisutan u vodi. Pogodno za upotrebu sa čistom vodom i sa tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima iz kojih se pumpa izrađena. Pumpu treba instalirati u zatvorenom okruženju, ili van domašaja loših vremenskih uslova. Predstvljaju najjače samousisne pumpe u ponudi Pedrollo-a.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 50 l/min (3,0 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 51 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 60 l/min (3,6m³/h)
– Visina vodenog stuba do 48 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 50 l/min (3,0 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 51 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 70 l/min (4,2m³/h)
– Visina vodenog stuba do 60 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 60 l/min (3,6m³/h)
– Visina vodenog stuba do 43 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 130 l/min (7,8m³/h)
– Visina vodenog stuba do 52 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 70 l/min (4,2m³/h)
– Visina vodenog stuba do 58 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 200 l/min (12,0m³/h)
– Visina vodenog stuba do 97 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse

– Protok do 160 l/min (9,6m³/h)
– Visina vodenog stuba do 96 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]