Višestepene horizontalne pumpe

2CP serija Visoka efikasnost i prilagodljivost našla je primenu u domaćem i industrijskom sektoru, posebno za distribuciju vode, našla je primenu u protivpozarnim sistemima. Pogodna za upotrebu sa čistom vodom, bez hemijski agresivnih sastojaka štetnih za materijal od koje je izrađena pumpa. Potrebno je pumpu instalirati u zatvorenom prostoru van domašaja loših vremenskih uslova.

2-5cr serija Pogodna za upotrebu sa čistom vodom i tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od koijh je sačinjena pumpa. Kao karakteristku ove pumpe može se izdvojiti njen tih-nečujan rad. Imaju široku primenu u kućnim aplikacijama, za distribuciju vode i navodnjavanje bašti i parcela. Potrebno je instalirati pumpu u zatvorenom prostoru van domašaja loših vremenskih uslova.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

3-6 CR serija Pogodna za upotrebu sa čistom vodom i tečnostima koje nisu hemijski agresivne prema materijalima od kojih je sačinjena pumpa. Kao karakteristku ove pumpe može se izdvojiti njen tih-nečujan rad. Imaju široku primenu u kućnim aplikacijama, za distribuciju vode i navodnjavanje bašti i parcela. Potrebno je pumpu instalirati u zatvorenom prostoru van domašaja loših vremenskih uslova.

 

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse 2CP:

• Protok do 450 l/min (27,0 m³/h)
• Visina vodenog stuba do 112 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse 2-4CP

Protok do 130 l/min (7,8 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 52 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse 2-5CR

• Protok 130 l/min (7,8 m³/h)
•Visina vodenog stuba do 67 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]

Performanse: 3-6CR

– Protok do 200 l/min (12,0 m³/h)
– Visina vodenog stuba do 97 m

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]