Višestepene vertikalne pumpe

Pedrollo visetepene vertikalne pumpe za vodu

Pedrollo visetepene vertikalne pumpe za vodu su namijenjene za crpljenje čiste hladne ili vruće vode koja ima temperaturu do 130 C. Koriste se za preskrbljivanje kuća ili naselja sa vodom ili za pretakanje tehnološke vode. Ugraduju se u sisteme za navodnjavanje, u hidroforske uredaje, u hidrantske mreže ili u sisteme sa vrućom vodom. U tehnološkim procesima se koriste za crpljenje svih hemijsko neutralnih tekućina, koje ne sadrže abrazivne čestice i imaju viskoznost sličnu kao voda. Pedrollo visetepene vertikalne pumpe za vodu su izradjene kao monoblok različica, koja ima zajedničku osovinu elektromotora i pumpnog dela. Pogonski elektromotori su ventilatorski trofazni motori. Na uređaje je 2 godine garancije, servis i svi delovi van garantnog roka su obezbeđeni. Proizvedene su u Italiji i poseduju sve neophotne ateste za pijaću vodu kao i druge.

OPCIJE

Po Vašem zahtevu možemo vam isporučiti horizontalne višestepene pumpe sa sledećim karakteristikama:

-pumpe sa motorima za različite napone,
-pumpe sa motorima za struju učestanosti 60Hz,
-pumpe sa motorima koji su izrađeni u specijalnoj EX zaštiti,
-pumpe sa motorima koji imaju termalne senzore,
-pumpe koje su opremljene specijalnim sigurnosnim ventilima,
-kontrolnim kutijama za zaštitu i kontrolu nivoa.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Button_Widget“][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget“][/siteorigin_widget]