Proba

Potapajući elektor motori 4PD
Snaga motora: 230v od 0,37kw do 2,2kw
Snaga motora: 400v od 0,37kw do 7,5kw
Dubina uranjanja: do 200m
Kategorija:  industrija, navodnjavanje, domaćinstva
-2 metar fabričkog kabla
-Pumpe sa eksternim kontezatorom(samo u 240v izvedbi)