Protivpožarne hidrostanice-buster postrojenja

Protivpožarne hidrostanice-buster postrojenja

Protivpožarne hidrostanice-buster postrojenja su postrojenja za povišenje pritiska u vodovodskoj mreži koja se primenjuju u cilju zažtite od požara:

Koriste se u hidrantskoj mreži i sprinkler mreži .

Postrojenje za povišenje pritiska se stastoji od jedne,dve ili više pumpi u direktnom pokretu, zvezda/trougao ili regulisane preko frekventnog regulatora.
U zavisnosti od potrebe korisnika i uslova rada u mreži, pumpe se pale jedna po jedna,naizmenično u zavisnosti od potrebnih uslova u mreži.

U ponudi imamo sledeće protivpožarne hidrostanice - buster postrojenja:
FRANKLIN ELECTRIC (Italija), PEDROLLO S.p.a (Italija).

-SERIJU EV (FRANKLIN ELECTRIC)

-SERIJU CB2-2CP 32 (PEDOLLO)

-SERIJU CB2-2CP 40 (PEDROLLO)

-Sklapane prema traženim uslovima

 

Možemo Vam ponuditi-izraditi protivpožarnu hidrostanicu prema traženim uslovima iz projekta. Želite da pričamo o projektu, kontaktirajte nas elvis.sa@mts.rs , info@elvissabac.com .