SCADA sistemi

SCADA sistemi

Projektovanje, proizvodanja, montaža i puštanje u rad kompletnih sistema.

Izrada SCADA sistema vodosnabdevanja

Isporuka sistema sa kvalitetnom opremom i daljinskom kontrolom.